Menu
header photo

Tłumacz  prozy

Angielski - Polski - Angielski

Search

Archive

Comments

There are currently no blog comments.

Blog Component

Sample Blog Post

TEKST POLSKI XIX WIEK

 Szczególnie wraziła się w pamięć moją rzeka Krożenta, podziemia dawnego klasztoru zawierające szczątki grobów różnych i góra zwana Miedziokalnią, na której według podania Sarbiewski pisał swe ody pod cieniem rozłożystego dębu, który pamiętam bardzo dobrze, był bowiem niezmiernej grubości     i od dołu pokryty garbami i szczerby, dziwacznie poorany wiekiem i piorunami co weń biły niegdyś.  Kilka potwornie grubych konarów wyrastały z pnia nie prosto, lecz łamały się dziwnie, to idąc w górę, to spadając ku dołowi, to podnosząc się znowu, niby parując się        z jakąś niewidomą siłą. Dalej szły wysoko gałęzie jedne zielone         i gęsto liściem pokryte, drugie obnażone, strupieszałe, zjedzone przez mchy, rozpadające się mchem.... Spojrzawszy na tego milczącego, nieruchomego olbrzyma, mimowolnie każdy z nas czuł poszanowanie i grozę. Był on bowiem świadkiem tysiącletnich dziejów, burz, ciszy i przemian ziemi. Cały świat nosił na sobie ten stary pan puszczy, która tu zapewnie kiedyś się znajdowała.  Z jego soków żywiły się mchy, na ich trupach rosły trawy, a w dziuplach różne leśne kwiatki. Grzyby i pleśnie porosły mu na nogach, na jednej gałęzi wił się chmiel dziki, na drugiej bluszcz. Wyżej pomiędzy gałęziami słały gniazda ptaki w wiecznym boju z sobą.    Na każdej z nich tulił się inny lasu mieszkaniec.  I dziś w pamięci mojej widzę go jak żywy.....   

/Tłumaczenie zostało zrobione we współczesnym języku angielskim/

TłUMACZENiE NA ANGIELSKI

I did not stay in Kroża long but I remember the place very well because it was both full of my memories and famous traditions. Best of all, I remember the Krożenta river, the cellars of an old monastery full of graves and the mountain of Miedziokalnia where, according to a legend, Sarbiewski used to write his odes in the shade of an old oak tree – the tree I remember well because of its extraordinarily thick trunk. It was full of humps and notches at the bottom, raked by age and the light which used to hit it in the past. Some of its boughs grew in a weird way – they were not straight but bent strangely, went upwards, next downwards, again and again, as if in a fight with some invisible force. Closer to the top of the tree, there were green branches, covered with leaves. Others were leafless, obsolete, eaten up by the moss, disintegrated by the moss… While looking at this silent, motionless giant, everybody involuntarily felt respect and awe. The oak tree was an eye-witness of a thousand years of history, storms, periods of calmness and the changes of the earth. This old lord of the wilderness carried on its limbs all the world which must have existed here once upon a time. The moss fed on the tree juices, the grass used withered mosses to grow and the oak holes gave a home to wild flowers. Fungi and mould grew on its feet, wild hops wound around one of its branches and ivy on another. Birds, which fought constantly with one another, kept on building their nests in the tree crown. Each ramus gave a shelter to a different forest dweller. I can still see it with all the details… 

ŚWINIE I BARANY

 

Świnie i barany ( Bajka)

Słany kronikarz Tschin-tschin-apo-czi-taj,

Co przed laty tysiącem opisywał Kitaj,

Podaje jako wierny i naoczny świadek

Z dziejów owej krainy szczególny wypadek,

Który, przytacza tutaj z bardzo słuszną trwogą,

Że, go ludzie dzisiejsi za bajkę wziąć mogą.

Choć Tschin-tschin-apo-czi-taj był to człowiek święty

I co pisał licznemi stwierdził dokumenty.

Otóż w patriarchalne dawne wieki one

Dwaj pasterze dzierżyli włość w chińskiej krainie

I pastwiska na poły mając rozdzielone,

Jeden pasał owce, drugi pasał świnie.

Rzecz prosta, że pasterze nie mogli żyć w zgodzie

Bo świnia, jak to wiecie w cudzy ogród wpada,

A baran rozzłoszczony wnet rogami bodzie,

Stąd między pasterzami, wieczna była zwada,

Co trwało przez lat tysiąc według kronikarza

Póki świniarz zdradziecko nie zgładził owczarza.

I niewinnej ofiary zbójca, krwią zbryzgany,

Nie rozciągnął przemocą władzy nad  barany.

Ale nie koniec na tem.  Dwa wrogie narody

Nie mogły w żaden sposób przyjść z sobą do zgody

I choć oba pod jednym, samowładnym panem,

świnia – świnia, a baran zawsze był baranem.

Baran ostrymi rogi potrząsał zuchwale,

A świnia ruj spuszczała umaczany w kale.

Więc świniarz między owce puścił świniopasy

Każąc gubić barany, choćby drzeć  z nich pasy.

Sam jednak wiele razy zwiedzał kraj zabrany,

Drżał zawsze, widząc zewsząd nadstawione rogi,

I w gniewie na poddanych wydał wyrok srogi,

By ześwinić lub całkiem wytępić barany.

Kazał też wielkim mędrcom świńskiego narodu,

W dziejach na to prawnego poszukać dowodu,

Iż, przed laty barany to też były świnie,

A zostały owcami dla tego jedynie

Że, pod słabymi rządy wiodąc żywot błogi,

Obrosły miękkim runem i twardymi rogi. 

Mędrcy byli posłuszni i stanęło na tym

Że, świniarz Pan jedyny ponad całym światem,

A świat cały jak wielki – to dziedzictwo świnie,

A kto by śmiał w to wątpić lub przeczyć – niech zginie.

I wydał na barany świniarz ukaz dziki,

Że, ci co noszą rogi, to są „buntowczyki”.

Więc skoro baran wytknie rogi na świat boży,

Niech go wnet pod siekierę oprawca położy.

Chyba, że dobrowolnie zjawi się w urzędzie

I złoży oświadczenie, że już świnią będzie.

Za pierwszym ukaz drugi, kto ma wełnę owczą

Temu już raz na zawsze wzbroniona stanowczo

Pasza w lesie i w polu i z zdroju woda,

Chyba, że świń dziesiątek głosy za nim poda,

Świadczące jako mimo jego owczej skóry,

W głębi duszy to świnia i jest świńskiej natury.

Za drugim ukaz trzeci: kto głosem baranim

Odezwie się, choć z cicha, choćby małe jagnię,

To świniopasy skóry drzeć powinni na nim,

A gdy się i tak jeszcze do kwiku nie nagnie

Jeszcze raz zabeczy – to złupi i mięso,

A za trzecim, niech kości oprawcy roztrzęsą!

Sądny dzień na barany przyszedł nieszczęśliwe,

Gną się słupy szubienic, krew strugami pluszcze,

Tych mord, tych głód wybija;

Innych w dzikie puszcze świniopasy wciąż pędzą,

Inne ledwie żywe z obitemi rogami,  wełny ogolone

Próżno błądzą i jęczą na ojczystym polu,

Na którym świń niezmierne trzody rozpuszczone

Co wolne od hamulca, ryjami nieczystymi zryły i okalały

Każdą piędź ich ziemi!

Tu kronika Tschin-Tchina urywa się przerwą,

Po której znowu z wielką dopisuje werwą:

Dzisiaj znów ród barani pięknem runem słynie

I rozłożyste rogi nosi na swej głowie,

A na wieki strasznymi przestały być świnie,

Tylko dzikie ich świństwo weszło już w przysłowie. 

 

Utwór nieznanego autora, krążący wśród Polaków w czasie zaborów, przytoczony przez Jana Stella-Sawickiego we wspomnieniach Rozwiane Marzenia.

DR  JAN STELLA-SAWICKI PUłKOWNIK STRUŚ

Rozwiane Marzenia (Moje Wspomnienia) 

1831-1910

Published by MSS Consulting 2011 Redakcja – Dr Marek Stella-Sawicki Projekt okładki – Stefan Mucha Projekt graficzny, skład i łamanie – MSS Consulting

Tłumaczenie

Zofia Biegańska Puszkarow

TAK BYŁO DRZEWIEJ   /ku przestrodze /

PIGS AND RAM - translated by Zofia Puszkarow

PIGS AND RAMS ( a fable ) 

A famous chronicler called Tschin-Tschin-Apo-Tschi-Tay,

Thousand years back described his homeland Kitay,

He swears to have been eyewitness

Of his native country weird twister,

Which, he quotes here, fearing like each male,

That people may take it for a fairy tale.

Although Tschin-Tschin-Apo-Tschi-Tay was nearly blessed,

He used to note down his docs nevertheless.

As it happens, in those patriarchal days,

Two herders hired land in the Chinese plains.

With their pastures divided, so neither was big,

One of them raised sheep, and the other one pigs.

Quite understandable, the herders could not live in peace

 ‘Cos pigs often like trotting neighbors’ gardens with ease.

Thus angry rams use their horns to butt.

The two men always argued as if having the guts.

It had lasted a thousand years according to the teller,

Until the pig breeder, killed the poor sheep seller.

All in the innocent victim’s bloody stains,

He forced control over the herd of rams.

Thus two hostile nations of pig and ram breeders,

Started hating each other, as if being in fever.

Even though both of them served the same evil lord,

Pigs remained pigs; rams-rams, with no reciprocal accord.

The rams would shake their horns in a cheeky way,

Pig threw feces at them; where from? It’s for no one to say,

In revenge, the pig breeder had ordered his swineherds,

To kill the rams and skin them saying no kind words.

Himself, though, he’d often visit the country he’d taken,

Trembling in fear at the sight of ram horns lurking.

He went furious and judged his subjects badly,

Deciding to alter rams to pigs, or kill all of them madly.

He ordered pigs’ wise men to prove beyond any doubt,

By studying nation’s history of which they were so proud,

That long back in the time, ram was also pig,

And became sheep only to win a bid

In desire to use the lord’s weakness and lead an easy life.

They’d grown wooly, soft fur, their crescent horns like knife.

The wise men were obedient, the conclusion reached,

Lord pig breeder was mighty, forever unimpeached,

Thus the whole world was the pigs’

Who dares doubt, his grave he digs.

Pig breeder printed out the anti-ram decree,

Calling all horn-wearers be just a rebel flea.

Issued the act forbidding rams to speak out openly,

If violated, each one was to be beheaded solely,

Unless he voluntarily comes to the office

To make a declaration he’s a pig, being not cautious.

The second act said that whoever has wool,

Must never ever have his stomach too full,

Thus has to stay out from forests, fields and water,

Unless ten hundred pigs, all of whom his daughters,

Shall confirm that despite his ovine skin,

In soul, he is pig and has always been.

Decree three made rams not to speak at all,

Which rule, if violated, even by the small,

Pig herders shall perform skinning in the thrall.

If it is still not enough to speak in squealing voice,

Just one more ovine sound, and there ‘ll be no choice

But kill them all, allowing very little noise.

Then the Judgment Day came for all the miserable sheep,

The gallows bend down, blood pours, and nobody weeps.

Crowds murdered, plenty starved,

Others banned to the North, and none left unharmed.

Still others half-dead with their horns torn apart,

With no wool on their backs, and no hope for restart.

In vain do they stroll on the homeland fields,

Scatter dirt, excrements, which is bound to reveal

That every land span is in ruin and it will never heal.

Here Tschin-Tschin-Apo-Tschi-Tay is broken,

Only to announce the verdict most unspoken.

Today the rams, their furs nice as ever,

Their horns strong, and their minds clever.

Pigs no longer threaten anyone with bombers,

Only their rotten acts have become a proverb.